Điểm Khác Biệt Giữa Tiếng Anh và Tiếng Việt

Bạn có bao giờ băn khoăn tại sao tiếng Anh và tiếng Việt đều sử dụng hệ chữ Latin mà cách đọc lại chẳng giống nhau tẹo nào không? Thực tế là tiếng Anh và tiếng Việt còn có rất nhiều điểm khác biệt khác nữa. Các cụ có câu “Biết người biết ta, trăm […]

Continue Reading

Các kỳ thi tiếng anh thông dụng

1. IELTS (International English Language Testing System) -Chứng chỉ IELTS hiện nay được công nhận ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, và hiện tại cũng đã được công nhận tại Mỹ. IELTS được chia theo 9 cấp bậc năng lực tiếng Anh, bậc 1.0 cho người chưa biết gì và 9.0 là […]

Continue Reading