English For You (80 Video – 3 Cấp độ)

Grammar

Link youtube (Subscribe on YouTube: https://goo.gl/jkjFZ7)

  1. Beginner Level: https://goo.gl/geABxo
  2. Elementary Level: https://goo.gl/4zk6Uy
  3. Intermediate Level: https://goo.gl/6dO0KT
  4. Beginner Level – Practical Drama Exercise Videos: https://goo.gl/bqOdyp
  5. Elementary Level – Practical Drama Exercise Videos: https://goo.gl/3KEbVk
  6. English For You Story Collection: https://goo.gl/9dmld2

Loạt 80 bài học tiếng Anh qua video trên truyền hình đã được rất nhiều người học tiếng Anh ở Việt Nam biết đến. Bộ video này gồm 80 bài học video dành cho người biết một ít tiếng Anh (low level) đến người có trình độ trung cấp (intermediate level).

Thời lượng 60 phút mỗi bài bao gồm nhiều phần luyện tập như từ vựng, ngữ pháp, luyện đọc, phát âm và đàm thoại sau cùng. Chương trình này có 3 cấp độ cho người mới bắt đầu, sơ cấp cho người đã có kiến thức tiếng Anh nhất định và trung cấp cho những người muốn nâng cao thêm khả năng ngôn ngữ.

Mỗi bài học có thời lượng 1 giờ đồng hồ được trình bày rất khoa học bao gồm nhiều phần luyện tập từ vựng, ngữ pháp, luyện đọc, phát âm, đàm thoại, tình huống mở rộng. Đây thật sự là chương trình hữu ích cho những người muốn nâng cao khả năng Anh ngữ.

1. EFU – ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS – 30 CD

Playlist 30 video gồm 27 bài học và 3 bài ôn tập dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh.

Teacher: Molly STONE

Lesson 01 – Nice to meet you!
Lesson 02 – How are you?
Lesson 03 – What does she look like?
Lesson 04 – Where are you from?
Lesson 05 – Do you speak English?
Lesson 06 – My family.
Lesson 07 – These are my relatives.
Lesson 08 – What do you do?
Lesson 09 – Where do you work?
Lesson 10 – What time is it?
Lesson 11 – What day is it?
Lesson 12 – How is the weather?
Lesson 13 – What are you wearing?
Lesson 14 – The Body
Lesson 15 – What’s the matter?
Lesson 16 – Home sweet home
Lesson 17 – Tell me about your furniture
Lesson 18 – I’m hungry!
Lesson 19 – What sports can you play?
Lesson 20 – What did you do yesterday?
Lesson 21 – What are you going to do?
Lesson 22 – Would you like to go…?
Lesson 23 – My Vacation
Lesson 24 – How do you travel?
Lesson 25 – How do you get there?
Lesson 26 – Ask me a question
Lesson 27 – I don’t know
Lesson 28 – Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 – Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 – Review III (Lessons 19 to 27)

2. EFU – ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS – 30 CD

Playlist 30 video gồm 27 bài học và 3 bài ôn tập dành cho người có trình độ tiếng Anh cơ bản muốn nâng cao hơn trình độ mới bắt đầu học tiếng Anh.

Teacher: Nicole JONES

Lesson 01 – Welcome
Lesson 02 – Special days
Lesson 03 – Entertaining
Lesson 04 – At school
Lesson 05 – Location
Lesson 06 – Shopping
Lesson 07 – Did you buy this for me?
Lesson 08 – Activities
Lesson 09 – Listen to the music
Lesson 10 – What’s for dinner?
Lesson 11 – He is taller than I am
Lesson 12 – What is the tallest mountain?
Lesson 13 – At home
Lesson 14 – At the station
Lesson 15 – Do this
Lesson 16 – Past experiences
Lesson 17 – Future life
Lesson 18 – I wish upon a star
Lesson 19 – World knowledge
Lesson 20 – Getting around
Lesson 21 – Social Groups
Lesson 22 – Dining out
Lesson 23 – What are your job skills?
Lesson 24 – Talking on the phone
Lesson 25 – The Art
Lesson 26 – Transportation
Lesson 27 – Celebrations
Lesson 28 – Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 – Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 – Review III (Lessons 19 to 27)

3. EFU – ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS – 20 CD

Playlist 20 video gồm 18 bài học và 2 bài ôn tập dành cho người có trình độ tiếng Anh trung cấp.

Teacher: Christopher OCONNELL

Lesson 01 – Horror Films
Lesson 02 – Rock N Roll
Lesson 03 – Space
Lesson 04 – On the farm
Lesson 05 – At the hospital
Lesson 06 – At the circus
Lesson 07 – At the beach
Lesson 08 – Crime doesn’t pay
Lesson 09 – At the amusement park
Lesson 10 – At the grocery store
Lesson 11 – At the playground
Lesson 12 – Under the weather
Lesson 13 – At the hotel
Lesson 14 – Fairy Tales & Legends
Lesson 15 – Christmas time
Lesson 16 – In the workshop
Lesson 17 – At the camp
Lesson 18 – At the doctors
Lesson 19 – Review 1 Lessons
Lesson 20 – Review 2 Lessons

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *