Cần bao nhiêu thời gian để học IELTS

Lộ trình IELTS

Ngôn ngữ cần thời gian để tiếp thu, giống như học các môn học, tập luyện các môn thể thao, học nghề nào đó. Mỗi người có khả năng tiếp xúc, nắm bắt và tiếp thu kỹ năng ngôn ngữ khác nhau, có người học nhanh có người học chậm. Trừ những người có tài năng thiên bẩm về ngôn ngữ học, họ chỉ cần thời gian ngắn để tiếp thu và trình độ của họ có thể đạt tối đa.

Thời gian này đã được nghiên cứu và tính trung bình, tổ chức Cambridge ESOL đã đưa ra lượng ước lượng thời gian trung bình cho người học có giáo viên hướng dẫn (with a teacher) để đạt được các mốc trình độ như sau:

IELTS 1.0: 100 giờ
IELTS 2.0: 200 giờ
IELTS 3.0: 300 giờ
IELTS 4.0: 400 giờ
IELTS 4.5: 500 giờ
IELTS 5.0: 600 giờ
IELTS 5.5: 700 giờ
IELTS 6.0: 750 giờ
IELTS 6.5: 800 giờ
IELTS 7.0: 900 giờ
IELTS 7.5: 1000 giờ
IELTS 8.0: 1100 giờ
IELTS 8.5: 1200 giờ
IELTS 9.0: >1500 giờ

Nếu học (2 tiếng / 1 buổi x 3 buổi / 1 tuần) x 4 tuần =>  thì 1 tháng sẽ được 2 x 3 x 4 = 24 tiếng. Như vậy lộ trình ước tính sẽ như sau:

IELTS 1.0: 100 giờ / 24 giờ   = khoảng 4 tháng
IELTS 2.0: 200 giờ / 24 giờ   = khoảng hơn 8 tháng
IELTS 3.0: 300 giờ / 24 giờ   = khoảng hơn 12  tháng (hơn 1 năm)
IELTS 4.0: 400 giờ / 24 giờ   = khoảng hơn 16 tháng
IELTS 4.5: 500 giờ / 24 giờ   = khoảng 21 tháng
IELTS 5.0: 600 giờ / 24 giờ   =  khoảng 25 tháng (hơn 2 năm)
IELTS 5.5: 700 giờ / 24 giờ   =  khoảng hơn 29 tháng
IELTS 6.0: 750 giờ / 24 giờ   =  khoảng hơn 31 tháng
IELTS 6.5: 800 giờ / 24 giờ   =  khoảng hơn 33 tháng
IELTS 7.0: 900 giờ / 24 giờ   =  khoảng hơn 37 tháng (hơn 3 năm)
IELTS 7.5: 1000 giờ / 24 giờ =  khoảng hơn 41 tháng
IELTS 8.0: 1100 giờ / 24 giờ =  khoảng hơn 45 tháng
IELTS 8.5: 1200 giờ / 24 giờ =  khoảng hơn 50 tháng (hơn 4 năm)
IELTS 9.0: >1500 giờ / 24 giờ = hơn 62 tháng (hơn 5 năm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *