Học phát âm từ cơ bản đến nâng cao với English Pronunciation in Use

1. Giới thiệu ENGLISH PRONUNCIATION IN USE là một bộ sách dành cho những ai muốn có một khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn bản xứ. Đây là một bộ sách giáo trình do Đại học Cambridge phát hành (trường đại học nổi tiếng với các ấn phẩm dạy tiếng Anh trên toàn thế […]

Continue Reading

English For You (80 Video – 3 Cấp độ)

Link youtube (Subscribe on YouTube: https://goo.gl/jkjFZ7) Beginner Level: https://goo.gl/geABxo​ Elementary Level: https://goo.gl/4zk6Uy​ Intermediate Level: https://goo.gl/6dO0KT​ Beginner Level – Practical Drama Exercise Videos: https://goo.gl/bqOdyp​ Elementary Level – Practical Drama Exercise Videos: https://goo.gl/3KEbVk​ English For You Story Collection: https://goo.gl/9dmld2 Loạt 80 bài học tiếng Anh qua video trên truyền hình đã được rất nhiều người học tiếng […]

Continue Reading

Một số cấu trúc cầu khiến (causative)

1. To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì I’ll have Peter fix my car. I’ll get Peter to fix my car. 2. To have/to get sth done = làm một việc gì bằng cách thuê người khác I have my hair cut. (Tôi đi cắt tóc – chứ không phải tôi tự […]

Continue Reading