Cách dùng Enough

Enough thay đổi vị trí theo từ loại của từ mà nó bổ nghĩa. Nó luôn đứng sau tính từ và phó từ:         Are those french fries good enough for you?         She speak Spanish well enough to be an interpreter.         It is not cold enough now to wear a heavy jacket. Nhưng lại đứng trước danh từ:         Do you have enough sugar for the […]

Continue Reading