Lộ trình học và luyện thi IELTS 7.0

IELTS 7.0 được biết đến là mức điểm đánh giá người học có thể sử dụng tiếng Anh học thuật tương đối tốt trong hầu hết các trường hợp. Do đó, để đạt được band điểm 7.0 IELTS người học phải trải qua quá trình rèn luyện vô cùng chăm chỉ. Tuy nhiên, để nhận […]

Continue Reading