Các kỳ thi tiếng anh thông dụng

1. IELTS (International English Language Testing System) -Chứng chỉ IELTS hiện nay được công nhận ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, và hiện tại cũng đã được công nhận tại Mỹ. IELTS được chia theo 9 cấp bậc năng lực tiếng Anh, bậc 1.0 cho người chưa biết gì và 9.0 là […]

Continue Reading